Termeni și condiții

Magazinul virtual www.denizzi.ro este proprietatea companiei DENIZZI FURNITURE SRL, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, 030352 România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9778/10.08.2015, cod unic de înregistrare RO 34869246, și adresă de e-mail office@denizzi.ro. Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile de utilizare a acestui site web și condițiile de achiziţionare a produselor comercializate prin intermediul acestui site web (denumit în continuare „Termenii și Condițiile”) care sunt acceptate prin accesarea și/sau utilizarea site-ului, fiind astfel obligați a le respecta. Prin acceptarea Termenilor și a Condiţiilor, sunteţi de acord de asemenea,  cu Politica de confidențialitate DENIZZI FURNITURE SRL, precum și cu toate celelalte documente menționate în cuprinsul prezentului document. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice comandă prin intermediul acestuia.

DENIZZI FURNITURE SRL  își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condiţiile. Orice modificări aduse Termenilor și Condiţiilor vor intra în vigoare numai pentru comenzile noi, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site web. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Termenilor si Condiţiilor, înainte de fiecare comandă, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

Cu privire la codurile de conduită relevante conform art.8 lit.e) legea 365/2002 privind comerțul electronic și legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte vă rugăm să consultați legislația specificata  pe site-ul ANPC, secțiunea ”ACTE NORMATIVE”.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la Termeni și Condiții vă rugăm să contactați un consilier  la numărul  de telefon +40 737 00 67 60.

Informații privitoare la contractul încheiat între dvs. și Denizzi Furniture vor fi stocate pentru un timp limitat, și, conform prevederilor legale vor fi disponibile terților doar la solicitarea organelor judiciare.

Nu ne asumăm răspunderea pentru datele eronate transmise de către dvs. după prelucrarea comenzii.

Prevederile prezentului contract la distanță se completează cu legea 365/2002 privind comerțul electronic și OUG 34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

Definiții

Termenii și Condițiile se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri/produse comercializate de către DENIZZI FURNITURE SRL, prin intermediul site-ului său,www.denizzi.ro. În cuprinsul Termenilor și Condițiilor, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:

Cumpărătorul – orice persoană fizică/juridică care, prin înregistrarea unei comenzi online pe acest site web, a acceptat termenii și condițiile prezentului contract la distanță.

Vânzătorul – SC DENIZZI FURNITURE SRL, cu sediul în București, Bd. Basarabia, nr. 256, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/9778/10.08.2015, cod unic de înregistrare RO 34869246, nr. telefon +40 737 00 67 60.

Comanda – solicitarea transmisă de către Cumpărător, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, în vederea achiziționării de Produse și/sau Servicii comercializate online, în condițiile prevăzute de Termeni și Condiții, de către SC DENIZZI FURNITURE SRL.

Produse – orice bun comercializat de SC DENIZZI FURNITURE SRL pe acest site web, solicitat de către Cumpărător prin Comanda înregistrată care urmează să fie livrat de către Vânzător, în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții.

Serviciu – orice serviciu comercializat de SC DENIZZI FURNITURE SRL  pe acest site web, solicitat de către Cumpărător prin Comanda înregistrată, care urmează să fie prestat de către Vânzător, în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții.

Contract – contractul încheiat de către Cumpărător, în conformitate cu Termenii și Condițiile expres acceptate de acesta, și SC DENIZZI FURNITURE SRL, la momentul confirmării de către SC DENIZZI FURNITURE SRL, pe un suport durabil, a Comenzii transmise de către Cumpărător.

Secţiune – o secţiune de pe site-ul web www.denizzi.ro.

Orarul de funcționare este:

Luni – Vineri : 8.30-17.30; Sâmbăta, Duminica: închis.

Drepturile de proprietate intelectuală

În conformitate cu Politica de confidențialitate, conținutul și materialele publicate pe site-ul www.denizzi.ro, sunt integral în proprietatea exclusivă a  SC DENIZZI FURNITURE SRL. Folosirea, fără acordul expres al SC DENIZZI FURNITURE SRL a oricărui material publicat pe acest site web, se pedepsește conform legii. Orice modificare neautorizată a site-ului este interzisă.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scop de comerţ electronic, reclamă, marketing și publicitate, precum și pentru executarea Contractului. SC DENIZZI FURNITURE SRL  va putea trimite newslettere și alte informații cu caracter comercial, cu respectarea strictă a prevederilor legale, numai după obținerea consimțământului dumneavoastră expres în acest sens. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC DENIZZI FURNITURE SRL are obligația de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Prin completarea formularelor specifice de pe site, pentru crearea unui cont, transmiterea unei Comenzi etc., vă exprimați consimțământul expres ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate de către SC DENIZZI FURNITURE SRL  în scopurile menționate.

Conform legii, beneficiați de următoarele drepturi, respectiv dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor dumneavoastră de către SC DENIZZI FURNITURE SRL. De asemenea, aveți dreptul de a solicita în orice moment ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal, precum și încetarea prelucrării acestora în scop de marketing direct, reclamă și publicitate.

Refuzul furnizării datelor solicitate de către SC DENIZZI FURNITURE SRL  pentru efectuarea unei Comenzi, determină imposibilitatea SC DENIZZI FURNITURE SRL  de a livra Comenzile respective.

În cazul în care vă modificați, prin utilizarea formularelor de pe site, datele personale furnizate deja către SC DENIZZI FURNITURE SRL  și exista Comenzi în derulare, Comenzile respective își păstrează datele de la momentul efectuării Comenzii, iar livrarea Produselor se va face neluându-se în considerare noile date. SC DENIZZI FURNITURE SRL  nu vă solicită, prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informații confidențiale, parole personale etc. În cazul în care dumneavoastră divulgați astfel de date către terți, aceștia poartă întreaga responsabilitate pentru propriile acțiuni. În asemenea situații, SC DENIZZI FURNITURE SRL  nu va fi responsabilă pentru niciun fel de prejudiciu.

S.C.DENIZZI FURNITURE S.R.L este operator de date cu caracter personal inregistrat la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal  al Autoritatii nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 33630.

INFORMAŢII DESPRE SERVICIUL SC DENIZZI FURNITURE SRL COMENZI ONLINE

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că achiziţionarea produselor pe internet oferă o experienţă diferită de cea din magazin. În special, trebuie să ştiți că:

– culorile Produselor, astfel cum sunt prezentate pe pagina web, pot fi diferite în realitate, pentru că depind de mai mulţi factori, inclusiv, dar fără a se limita la, setările monitorului dumneavoastră;

– dimensiunile şi forma Produselor pot fi diferite în realitate faţă de modul în care apar pe pagina web, însă SC DENIZZI FURNITURE SRL  furnizează informații complete privind dimensiunile Produselor în descrierile prezentate pentru fiecare Produs în parte. De aceea, vă rugăm să aveți în vedere că este responsabilitatea dumneavoastră să verificați ca mărimea reală a fiecărui Produs să corespundă scopului pentru care ați achiziționat respectivul Produs;

– fotografiile şi imaginile de pe pagina web au doar rol ilustrativ/orientativ. Pentru o descriere exactă a Produsului şi a detaliilor incluse, trebuie să citiți cu atenție descrierea corespunzătoare a Produsului;

Produsele vor fi livrate numai în măsura în care sunt disponibile, existând astfel riscul ca SC DENIZZI FURNITURE SRL  să nu poată livra Comanda. De asemenea, SC DENIZZI FURNITURE SRL  își rezervă dreptul de a retrage orice Produs de la vânzare, în orice moment. În asemenea situații, singura responsabilitate a SC DENIZZI FURNITURE SRL  față de dumneavoastră este rambursarea integrală a sumelor plătite pentru respectivele Produse pe care nu le mai poate furniza/le-a retras de la comercializare;

SC DENIZZI FURNITURE SRL  depune toate eforturile pentru a livra Produsele în conformitate cu data de livrare asumată, menționată în emailul cu detalii despre livrare. Menționăm că toate informațiile cu privire la livrare oferite de SC DENIZZI FURNITURE SRL  (pe website, la telefon sau prin email) sunt doar cu titlu estimativ şi, de aceea, pot varia de la caz la caz. Vă rugăm să consultați pentru mai multe informaţii sectiunea Livrare;

– nu toate Produsele şi promoțiile valabile în cazul serviciului SC DENIZZI FURNITURE SRL  Comenzi Online vor fi disponibile în magazinul SC DENIZZI FURNITURE SRL  şi invers. DENIZZI FURNITURE  își rezervă dreptul de a ajusta în mod liber și cu respectarea prevederilor legale, preţurile şi ofertele speciale practicate.

Preturile produselor din magazinul DENIZZI FURNITURE pot fi diferite fata de cele din magazinul online DENIZZI FURNITURE. Astfel,nu putem fi făcuți responsabili pentru prejudiciile create de informațiile publicate în magazinul virtual din erori ce nu ne aparțin.

Nu este permisă utilizarea acestui site web în scopul introducerii în mod deliberat de viruşi sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la acest site web, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau bază de date în legatură cu acest site web. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor vă angajați să nu atacați acest site web prin intermediul unui atac de blocare a serviciului sau de blocare distribuită a serviciului.

Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauză va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza acest site web.

DENIZZI FURNITURE  își rezervă dreptul de a anula Comenzile care privesc Produse și/sau Servicii afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă prețuri evident eronate/derizorii (prețuri care pot fi, în mod rezonabil, apreciate ca eronate/derizorii de către consumatorul mediu).

Orice link-uri către alte site-uri web sau materiale ale unor terțe părți, dacă este cazul, postate pe site-ul web al DENIZZI FURNITURE sunt oferite exclusiv în scop informativ, iar DENIZZI FURNITURE  nu își asumă în niciun fel responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri și materiale, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor site-uri web.

DENIZZI FURNITURE  are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea produselor online, parţial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă. DENIZZI FURNITURE nu va fi responsabilă pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilităţii serviciului de comenzi online, fără ca prin această prevedere să se aducă atingere drepturilor pe care legea le recunoaște consumatorilor. De asemenea, Comenzile online valabil confirmate de către DENIZZI FURNITURE, anterior operațiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de DENIZZI FURNITURE.

DENIZZI FURNITURE va asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră, respectiv a datelor de autentificare, parolei şi tuturor celorlalte detalii în legătură cu contul creat pe site, în conformitate cu Politica de confidențialitate. Cu toate acestea, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că informațiile privind contul creat pe site  rămân confidenţiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor sunteți de acord să informați DENIZZI FURNITURE  în cel mai scurt timp posibil dacă aveți, în mod rezonabil, suspiciuni că securitatea contului dumneavoastră este în pericol.

Vă rugăm să aveți în vedere că puteți face o comandă valabilă pe site numai dacă ați împlinit vârsta de 18 ani și doriți ca Produsele și/sau Serviciile să fie livrate/prestate pe teritoriul României. Este nevoie în mod necesar de o adresă de email valabilă/activă şi un număr de telefon la care puteți fi contactat cu uşurinţă.

Riscuri și responsabilități

Vânzătorul își asumă responsabilitatea livrării produselor comandate de către cumpărător.

Riscul pieirii bunurilor se transferă la cumpărător în momentul predării efective a bunurilor.

Acceptarea bunurilor

La prezentarea de catre firma de curierat a coletului, va rugam sa semnati de primire si sa achitati contravaloarea acestuia. Ulterior, puteti desigila coletul si verifica produsul. –în cazul în care clientul achita contravaloarea transportului

De asemenea consumatorul (persoana fizică) are dreptul de retur a produselor în termen de 14 zile de la achiziționarea acestora. Vă rugăm să accesați condițiile generale de retur.

Forța majoră

Forța majoră, (eveniment imprevizibil, incontrolabil și inevitabil ce afectează derularea contractului), exonerează de răspundere partea care o invocă.

Litigii. Legea aplicabilă

Relațiile contractuale dintre părți sunt guvernate de legea română. Orice litigiu care nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă va fi trimis spre soluționare instanțelor competente.

ÎNREGISTRAREA CA UTILIZATOR

Dacă vizitați site-ul (chiar dacă nu achiziţionați bunuri sau servicii), aveți calitatea de utilizator.

Pentru a dobândi această calitate trebuie să vă înregistrați pe acest site, prin crearea unui cont.

DENIZZI FURNITURE  poate refuza solicitarea de înregistrare în măsura în care constată că informațiile furnizate sunt în mod vădit neconforme cu realitatea

PLASAREA COMENZII

Înregistrarea Comenzii constituie o ofertă de achiziţionare a produselor de la Vânzător, supusă confirmării sale ulterioare, în condițiile prevăzute mai jos.

Comanda dupa ce a fost plasată nu mai poate fi modificată de către utilizator ci doar de către DENIZZI FURNITURE la cererea expresă a clientului și numai în cazul în care acesta nu a achitat deja prezenta comandă.

De asemenea, tot la solicitarea expresă a Cumpărătorului, comanda transmisă poate fi anulată de către DENIZZI FURNITURE.

După efectuarea Comenzii, Cumpărătorul va primi un email cu detaliile Produselor comandate, costul total al Comenzii, inclusiv costurile de livrare și costurile de colectare/ambalare, precum și un număr de identificare a Comenzii. Cumpărătorului i se va aduce la cunoștință că în maxim 24 ore va fi contactat pentru confirmarea disponibilității Produselor și acceptarea Comenzii.

Transmiterea Comenzii de către Cumpărător și primirea emailului menționat la punctul 4.3. de mai sus, reprezintă doar o confirmare a faptului că această Comandă a fost recepţionată de DENIZZI FURNITURE  și nu formează un contract cu caracter obligatoriu.

ACCEPTAREA COMENZILOR ȘI FORMAREA CONTRACTULUI

În maxim 24 ore de la transmiterea Comenzii, Cumpărătorul va primi un email de confirmare a disponibilității Produselor comandate.

DENIZZI FURNITURE  va depune toate eforturile pentru livrarea tuturor Produselor comandate, dar își rezervă dreptul, fără a prezenta motivele aferente, să refuze o Comandă (înainte de a o fi acceptat). În cazul în care Comanda este refuzată de DENIZZI FURNITURE ,Cumpărătorul va fi anunţat în maxim 24 ore de la momentul efectuării Comenzii.

Contractul se consideră valabil încheiat la momentul confirmării de către DENIZZI FURNITURE , pe un suport durabil, respectiv prin transmiterea emailului, a acceptării Comenzii transmise de Cumpărător.

PLATA

Puteți plăti Produsele comandate online prin virament bancar în contul DENIZZI FURNITURE, sau plata cash la livrare.

Dacă nu se prevede expres altfel, toate preţurile includ TVA. Costurile de livrare și de colectare/ambalare vor fi evidențiate separat și adăugate la preţul total al Comenzii /Produselor comandate, în conformitate cu cele prevăzute mai jos.

Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în Termeni și Condiții, preţul total pe care îl veți plăti efectiv pentru Produsele comandate este cel indicat de Vânzător în momentul efectuării Comenzii, anterior transmiterii acesteia în vederea procesării de către Vânzător.

Costurile de livrare pe care trebuie să le plătiți pentru Comanda efectuată sunt cele indicate de DENIZZI FURNITURE  în cadrul procesului de transmitere a Comenzii. Mai multe informații cu privire la costurile de livrare se regăsesc la secțiunea Livarea produselor.

Vanzatorul se obliga sa livreze bunurile prin intermediul companiilor de curierat agreate sau in sistem de Rezervare in magazin, conform alegerii Clientului.

Livrarea bunurilor se face doar pe teritoriul Romaniei.

ERORI LEGATE DE PREŢURI

DENIZZI FURNITURE  va depune toate eforturile pentru ca preţurile indicate în secțiunea Comenzi online să fie corecte. Cu toate acestea, este posibil să apară și erori. În cazul în care DENIZZI FURNITURE  descoperă o eroare legată de preţul unui/unor Produs/e comandate deja de către Cumpărător, acesta va fi informat cât mai curând posibil despre eroarea produsă. În aceste situații, Cumpărătorul va avea opţiunea fie de a reconfirma Comanda la preţul corect, fie de a anula Comanda.

Dacă prețurile sau alte informații despre produse  au fost afișate greșit ne alocăm dreptul de a nu onora comanda și de a anunța clientul în legătură cu eroarea intervenită,dacă livrarea nu s-a efectuat.

În cazul în care Cumpărătorul nu poate fi contactat, într-un termen rezonabil, folosind detaliile de contact pe care le-a furnizat în timpul procesului de comandă, DENIZZI FURNITURE va considera Comanda anulată şi Cumpărătorul va fi notificat despre aceasta prin email.

În cazul în care Cumpărătorul decide anularea Comenzii, după ce a fost informat cu privire la preţurile corecte ale Produselor, însă anterior acestui moment a achitat deja prețul Produselor comandate, DENIZZI FURNITURE  va oferi o rambursă completă în cel mai scurt termen (dar nu mai mult de paisprezece (14) zile calendaristice de la anulare).

În măsura în care DENIZZI FURNITURE  nu a informat Cumpărătorul cu privire la prețurile eronate, potrivit prevederilor din prezenta secțiune, și a confirmat Comanda, conform secțiunii de mai sus, Contractul valabil încheiat va fi în mod corespunzător executat și Produsele vor fi livrate în conformitate cu prevederile de mai jos.

LIVRAREA ȘI TRANSMITEREA RISCURILOR

Livrarea se va efectua prin intermediul societății de curierat indicată de DENIZZI FURNITURE sau prin masinile din flota proprie. În ziua livrării veți fi contactat de către societatea de curierat sau de un reprezentant al societatii Denizzi Furniture, prin telefon sau SMS, la numărul de telefon mobil pe care l-ați furnizat în timpul procesului de comandă.

Livrarea va avea loc la adresa de livrare indicată de dumneavoastră în timpul procesului de comandă. Este necesar ca adresa specificată pentru livrare să fie pe teritoriul României, Bucuresti-Ilfov. De asemenea, trebuie să aveți în vedere că sunteți exclusiv responsabil în următoarele situații:

– deşi aveți posibilitatea să specificați o adresă de livrare diferită de cea indicată pentru facturare, trebuie să vă asigurați că livrarea se poate face la această adresă şi că sunteți disponibil la această adresă, la data livrării, pentru acceptarea/preluarea Produselor comandate;

– trebuie să verificați dimensiunile Produselor pe care le comandați pentru a vă asigura că este suficient spaţiu la adresa de livrare pentru primirea acestora. Sub acest aspect, trebuie să vă asigurați că există și căi de acces corespunzătoare la adresa de livrare;

La livrare, documentul care confirmă executarea corespunzătoare a livrării trebuie să fie semnat de către Cumpărător. Prin aceasta nu va fi afectat în nici un fel dreptul legal al Cumpărătorului de a notifica ulterior DENIZZI FURNITURE  în cazul în care constată un defect sau orice altă lipsă de conformitate a Produselor. Refuzul de semnare a documentul de livrare reprezintă refuzul de acceptare a Produselor;

După semnarea documentelor de livrare, Cumpărătorul dobândește posesia fizică a Produselor comandate. Din acest moment, Cumpărătorul preia toate riscurile asupra Produselor, respectiv riscul de pierdere sau de deteriorare.

În cazul în care Cumpărătorul nu este disponibil personal, poate desemna o terță persoană care să preia Produsele în numele său. Reprezentantul Cumpărătorului trebuie să fie o persoană cu capacitatea juridică necesară, respectiv să fi împlinit vârsta de 18 ani, pentru a putea primi, în numele Cumpărătorului, Produsele. Cumpărătorul este de acord ca DENIZZI FURNITURE să se bazeze pe instrucţiunile reprezentantului ca şi cum ar fi propriile sale indicații.

Livrarea se face de către societatea de curierat, eficient și în condiții sigure, cu următoarele precizări:

Cumpărătorul este de acord să ofere în prealabil cât mai multe detalii despre caracteristicile speciale ale locului de livrare pentru a se asigura că livrarea poate să aibă loc. De exemplu, dacă există restricţii cu privire la acces sau parcare, etajul la care trebuie livrate Produsele sau dacă există uşi înguste, scări în spirală. Toate aceste informaţii vor fi transmise către DENIZZI FURNITURE prin utilizarea formularului de contact sau la unul din numerele de telefon +40 737 00 67 60;

În cazul în care reprezentanţii Vânzătorului consideră, în mod rezonabil, că este posibil ca livrarea în locul indicat de Cumpărător este de natură să deterioreze Produsele sau locația indicată pentru livrare, îl vor informa pe Cumpărător şi vor înregistra aspectele semnalate în documentul de livrare. Cumpărătorul poate accepta livrarea, cu ignorarea aspectelor semnalate, însă Vânzătorul va fi în acest caz exonerat de orice răspundere cu privire la eventualele daune/prejudicii cauzate Produselor sau locației de livrare ca o consecinţă a faptului că livrarea a avut loc conform instrucţiunilor Cumpărătorului (cu condiţia ca livrarea Produselor să se efectuează cu prudența și diligența datorată)

La livrare Cumpărătorul va verifica starea ambalajului şi numărul corect de pachete livrate. În cazul în care există deteriorări evidente sau sunt Produse lipsă sau incorecte, aceste constatări vor fi înregistrate în documentele de livrare. Articolele lipsă vor fi livrate gratuit; articolele deteriorate/incorecte vor fi returnate şi vor fi, de asemenea, înlocuite şi livrate gratuit. Pentru orice problemă apărută în procesul de livrare, Cumpărătorul va contacta DENIZZI FURNITURE la telefon: +40 737 00 67 60.

Nicio prevedere  de mai sus nu afectează drepturile garantate de lege Cumpărătorului în calitate de consumator. Pentru a afla mai multe informaţii puteți contacta Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau DENIZZI FURNITURE, la unul din numerele de telefon +40 737 00 67 60 sau la adresa de e-mail: office@denizzi.ro

EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE

Conform OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, consumatorul beneficiaza de 14 zile pentru a se retrage (perioada de retragere) din contract fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri decat costurile suplimentare.

Termenul de 14 zile incepe sa curga de regula din momentul in care consumatorul intra in posesia fizica a produselor.

Pentru a va exercita dreptul de retragere trebuie sa ne informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage  din prezentul contract.

Pentru a respecta termenul-limita de retragere este suficient sa trimiteti comunicarea privind  erxercitarea dreptului de retragere inainte de expirarea perioadei de retragere.

Consumatorul va trebui sa suporte costul aferent returnarii produselor in caz de retragere. Costurile suplimentare reprezinta orice costuri (transport, livrare, diminuare a valorii produselor care rezulta din manipulari, altele decat cele necesare pentru determinarea naturii calitatilor si functionarii produselor, taxe postale sau de orice alta natura) care urmeaza a fi suportate de consumator cu ocazia exercitarii dreptului de retragere.

Rambursarea sumelor se face nu mai tarziu de 14 zile de la data in care suntem informati cu privire la decizia consumatorului de a se retrage din prezentul contract.

Putem amana rambursarea pana la data la care primim inapoi produsele sau pana la momentul in care ne-ati furnizat dovada ca ati trimis inapoi produsele,fiind valabila data cea mai apropiata.

Pot fi returnate produse care:

se incadreaza in termenul de 14  zile de la data primirii;

corespund specificatiilor tehnice mentionate in comanda;

nu au facut obiectul unei comenzi speciale;

nu au fost executate dupa specificatiile consumatorului (de ex. produsele nu au beneficiat de un alt serviciu cum ar fi: Debitare Pal);

nu prezinta urme de lovire sau deteriorare;

sunt in termenul de garantie;

nu prezinta urme vizibile de uzura;

ambalajul si etichetele de identificare ale produselor sunt intacte

sunt insotite de accesoriile apartinand produsului.

Produsele returnate sunt în stoc si din acelasi lot. Nerespectarea conditiilor de mai sus, duce la refuzul returului. Produsele se returneaza in ambalajul original, insotite de factura fiscala si/sau bonul fiscal de achizitie, precum si documentatia aferenta  (fise tehnice, manuale de utilizare, documentatie tehnica, certificate de garantie si/sau conformitate). Pentru produsele ridicate de catre cumparator direct din magazin/showroom, nu se aplica conditiile de retur prevazute in prezenta sectiune,cu exceptia produselor comanda speciala.

Consumatorul poate solicita un produs de o calitate si la un pret echivalente cu cele comandate si returnate.

 

LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

Utilizarea site-ului web, transmiterea Comenzilor şi încheierea Contractelor prin intermediul site-ului sunt guvernate de legislaţia română.

Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului web sau în legătură cu o Comandă/un Contract va fi supus instanţelor competente din România.

Consumatorii nu pot renunţa la drepturile care le sunt garantate de lege. Orice clauză contractuală prin care se renunţă sau se restrâng în mod direct sau indirect drepturile prevăzute de lege în favoarea consumatorilor nu este obligatorie pentru aceștia.

GARANȚII

Produsele comercializate prin intermediul prezentului site de SC DENIZZI FURNITURE SRL beneficiaza de conditii de garantie conform legislatiei in vigoare si conditiilor comerciale ale producatorilor. Cadrul legislativ de reglementare a garanțiilor îl reprezintă  legea 449/2003. Garanțiile sunt acordate diferit, pentru persoane juridice și pentru persoane fizice, în condițiile legislației specifice, respectiv Codul Civil. Denizzi Furniture oferă clienților săi serviciul de returnare al produselor conform politicii interne și legislației în vigoare.

 

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE

Vânzătorul asigură și garantează conformitatea produselor achiziționate precum și eventualele vicii ascunse, declarând pe propria răspundere că produsele comercializate nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu Ordonanța nr. 20/2010 .Garanția se acordă conform prevederilor Legii 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiilor asociate acestora și OG 21/1992,  privind protecția consumatorilor.

Prezentele conditii aferente garantiilor oferite produselor se aplica doar consumatorilor persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care cumpara, dobandesc, utilizeaza ori consuma produse in afara activitatii lor profesionale sau comerciale.Garantia nu se aplica produselor achizitionate in cazul revanzarii  sau utilizarii acestora in scop profesional.

Durata medie de utilizare a produsului:canapele, fotolii-5 ani, saltele-7 ani.

Garanție: 2 ani de la data vanzarii produsului(pentru deficiente calitative) în situația respectării condițiilor de transport, manipulare, depozitare și exploatare. După data achizitionarii, Cumpărătorul nu mai poate invoca deficiențe cantitative.

Orice reclamație va fi transmisa catre Vanzator însoțită de factura de achizitie. În termenul de garanție Cumpărătorul are dreptul de a cere repararea gratuită, într-o perioadă rezonabilă sau înlocuirea produsului cu deficiențe calitative dacă aceste deficiențe nu sunt cauzate de nerespectarea de către Cumpărător a instrucțiunilor de utilizare și întreținere si daca masura nu este imposibila sau disproportionate.Vanzatorul poate considera inacceptabila o reclamatie avānd ca obiect lipsa de conformitate a unui produs īn cazul īn care reclamatia este incompatibila cu natura produsului sau a lipsei de conformitate prezentate.Cumparatorul poate solicita o reducere corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului in situatia in care: a) nu beneficiaza nici de repararea, nici de inlocuirea produsului; b) daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie intr-o perioada de timp rezonabila. Cumparatorul nu este indreptatit sa solicite rezolutiunea contractului daca lipsa de conformitate este minora. Vânzătorul va repara  sau va inlocui produsul, pe durata garanției într-un termen maxim de 15 de zile. Produsul înlocuit beneficiază de aceeași garanție ca și un produs nou.

Transportul și montajul produselor de către Vânzător catre Cumpărător vor fi evidentiate separat pe factura daca este cazul si nu sunt incluse în prețul plătit de Cumpărător.Ridicarea/Livrarea efectivă este confimată prin semnătura de primire a Cumpărătorului pe factura fiscală sau pe awb-ul emis de catre firma de curierat.In cazul in care transportul este efectuat de catre un curier, Cumparatorul este obligat sa semnaleze eventualele neconcordante  in documentul de transport al curierului.

În cazul în care Cumpărătorul a optat pentru Livrare și Montaj, Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere privind consecințele pe care le-ar avea manipularea produselor dacă nu există un spațiu suficient de manevră în zona ușilor, holurilor sau casa scărilor.

Conditii in care garantia nu se acorda: a).Uzura normala a produsului, tinand cont de durata medie de utilizare a acestuia, care include tasarea poliuretanului, intinderea pielii sau a materialului de acoperire, matuirea sau lustruirea materialelor in timp, in limite normale, ca urmare a uzurii sunt acceptate si nu sunt considerate defecte; b)Aparitia unor defecte dupa receptia produsului, ca urmare a serviciilor de: manipulare, transport, montaj si instalare,interventii,reparatii, executate de cumparator sau de terti;

c)Alte conditii: parti componente incendiate, inundate, deteriorate, furate; – schimbarea culorii produsului din cauza soarelui, a unei alte surse de caldura sau apa, migrarea culorii de pe un obiect(obiecte de imbracaminte sau marochinarie) care a intrat in contact cu produsul deteriorat; – vopsirea produsului de catre cumparator sau a interventiei cumparatorului asupra mobilierului cu substante suplimentare de lacuire; – gaurirea, lipirea pe produs a altor repere sau materiale; – ruperea sau zgarierea ca urmare a lovirii/manipularii defectuoase de catre cumparator; – defecte aparute ca urmare a umiditatii, curatarii cu produse de curatare neadecvate, conditiilor improprii de utilizare a produselor, altele decat cele pentru care produsul a fost proiectat, testat si fabricat; – defecte care apar ca urmare a conditiilor improprii de depozitare la cumparator; – in cazul in care pe produs au fost depozitate alte produse, cu greutate mult mai mare;-in cazul nerespectarii recomandarilor privind intretinerea produselor achizitionate.d)Folosirea produsului în regim industrial, în locuri publice sau în scopuri profesionale;

Sunt strict interzise:-dezambalarea folosind obiecte tăioase sau dure;-tăierea sau zgârierea materialelor;-frecarea de alte suprafețe sau cu substanțe (soluții de curățare) abrazive;-folosirea sau păstrarea produselor în medii umede sau la temperaturi sub 0 grade Celsius precum și în medii cu variații de temperatură;-așezarea produsului lângă surse de căldură (distanța de gardă este de 1m) -folosirea produselor de curățare care conțin acizi, petrol, gaz, detergenți, solvenți chimici sau alcool (orice soluție trebuie încercată întâi pe o suprafață mică, ascunsă);-deshidratarea pielii (fără hidratare pielea se usucă și crapă);-udarea produselor (curățați cu o cârpă ușor umezită într-o soluție de apă cu săpun -50% apă, 50% săpun lichid pH neutru – apoi ștergeți imediat cu o cârpă uscată);-împingerea mobilierului (mobilierul demontabil trebuie demontat);-folosirea mobilierului în alt scop decât cel pentru care a fost proiectat.

Pentru a prelungi durata de utilizare a canapelei/saltelei/fotoliului:– poziția recomandată pe șezutul produsului este pe mijlocul pernei de șezut (a se evita zonele de îmbinare între perne sau zonele de îmbinare ale părților componente). utilizarea excesivă a zonelor laterale ale pernei putând conduce la deteriorarea acestora.– este indicat să se utilizeze o protecție pentru saltea (topper) și un cearceaf pe suprafața de dormit.– toți clienții trebuie să fie conștienți de faptul că uzura unei canapele extensibilie, care este folosită zi de zi, atât pentru relaxare cât și pentru dormit, este de 3 (trei) ori mai mare decât cea a unei canapele fixe.– trebuie manifestată atenție sporita la utilizarea produselor extensibile (acestea trebuie folosite cu pernele de spătar poziționate pe acesta (spătar)), dacă este cazul, sau cu patul/insula ridicat/ridicată (atunci când se folosește lada de depozitare), întrucât folosirea necorespunzatoare poate duce la provocarea unor accidente.– mecanismele de extensie: balamale, pistoane, elemente de cuplare, pot provoca accidente.– trebuie manifestată atenție sporită la utilizarea de către copii. produsele nu sunt destinate pentru joaca acestora.-nu săriți, nu vă aruncați, nu vă așezați pe brațe, nu trageți de perne, nu împingeți, ci ridicați produsul de la bază.-la montarea picioarelor canapeaua se va așeza pe spate, se vor strânge ferm picioarele apoi se va așeza în poziție ridicând-o.-aspirati si/sau ștergeți săptămânal canapeaua cu o cârpă moale uscată (pielea) sau cu o perie de haine moale (stofa);

-hidratarea pielii se face la fiecare 2 luni cu soluții speciale încercate în prealabil;-nu expuneți produsele la radiații solare directe;-păstrați produsul în limite normale de umiditate și temperatură;-după ce ați probat soluția de curățare, curățați fără să frecați, treceți ușor cu cârpa;-urmele de murdărie, lichide, grăsimi corporale se șterg întâi cu o cârpă uscată apoi cu soluția descrisă anterior;-probați curățarea urmelor vizibile cu o gumă de șters creionul;-urmele de gumă de mestecat se îndepărtează râcâindu-le cu cuburi de gheață puse într-un săculeț de nylon;-tapițeriile de stofă și husele se pot curăța doar chimic, în centre specializate;-saltelele se răsucesc în același plan în fiecare lună, iar la 6 luni se întorc pe cealaltă față. Excepție fac saltelele proiectate pentru a fi utilizate pe o singură parte, care se vor răsuci lunar în același plan;-recomandam așezarea saltelelor pe somiere cu lamele elastice sau tapițate care să permită aerisire.

Garanțiile comerciale nu afectează garanția legală privind conformitatea produsului, conform legii 449/2003.

Am luat la cunoștință că pentru intervenția pe perioada garanției voi anunta Vanzatorul,pentru orice reclamație. Dacă se va interveni în vreun fel asupra produsului fără acordul în prealabil al Vanzatorului se va pierde garantia.

Conditii de returnare a produselor conforme (care nu prezinta neconformitati)

Conform legislatiei in vigoare magazinele fizice nu au obligatia sa accepte retururile produselor achizitionate din magazinele fizice care nu prezinta neconformitati,drept urmare,Vanzatorul nu va accepta returul produselor achizitionate care nu prezinta neconformitati.

Link-ul pentru platforma SOL
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO