1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

1.1. Organizatorul campaniei de reduceri Societatea Denizzi Furniture SRL, persoană juridică romană, cu sediul în București, Bd. Basarabia, nr 256, constructia C34/4 (partial) sector 3, avand Cod Unic de Înregistrare J40/9778/2015, Atribut fiscal RO34869246, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Regulamentul Oficial al campaniei de reduceri promoţionale este întocmit şi va fi făcut public prin afişare digitală pe site-ul www.denizzi.ro.

1.3. Participanţii la Campania Promoţională sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”).

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunostinţa publicului prin afişare digitală pe site-ul www.denizzi.ro.

  1. DURATA PROMOŢIEI ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE

2.1. Campania promoţională se va desfăşura în magazinul fizic aparținând Organizatorului, denumit în continuare showroom-ul Denizzi.

2.2. Campania va începe la 01 Octombrie 2018 ora 00:00:00 și se va încheia la 31 Octombrie 2018 ora 24:00:00. Orice achiziție efectuată înainte de 01 Octombrie 2018 ora 00:00:00 și după data 31 Octombrie 2018 ora 24:00:00 nu va fi luată în considerare de Organizator.

  1. PRODUSELE PARTICIPANTE ȘI MECANISMUL CAMPANIEI

3.1.Produsele participante la campanie sunt piese de mobilier (paturi, canapele, colțare, fotolii, tabureți, șezlonguri, băncuțe, noptiere, măsuțe) care beneficiază de reduceri de 10 % în următoarele condiții:

  1. Participantul primește dreptul să se fotografieze cu piesa de mobilier care îi place și pe care intenționează să o cumpere, doar dacă ulterior postează public fotografia respectivă pe Facebook și menționează Denizzi Furniture în următorul mod: #DenizziFurniture.
  2. Participantul va arăta personalului, pentru confirmare, dovada de la punctul anterior (3.1.a.)
  3. După confirmare, participantul primește reducerea de 10 % la produsul cu care s-a fotografiat, valabilă la achiziția efectuată până la sfârșitul campaniei (31 Octombrie 2018).

3.2. Produsele participante în cadrul campaniei de reduceri promoţionale care se vor vinde cu preț redus sunt disponibile în limita stocului disponibil.

3.3.Campania de reduceri nu se cumulează cu alte promoții existente în showroom-ul Denizzi.

  1. DREPTUL DE PARTICIPARE LA PROMOŢIE

4.1. Campania promoţională se adresează oricărui client care va achiziţiona produse din showroom-ul Denizzi în Perioada Campaniei de reduceri promoționale şi care îndeplineşte condiţiile impuse de prezentul Regulament.

4.2. Poate participa la Campania promoţională orice persoană fizică sau juridică cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de peste 18 ani, care în perioada campaniei promoţionale achiziţionează produse din showroom-ul Denizzi, în condiţiile prezentului Regulament.

  1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

5.1.  Participarea la campania „Selfie cu Denizzi” se face prin semnarea Acordului de prelucrare a datelor participanților.

5.2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea concursului sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

5.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, imagine, prin postarea pe pagina de facebook a societatii.

  • În contextul celor mai sus menționate, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

(i) dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopurile in care se face prelucrarea datelor si temeiul juridic al prelucrarilor, interesele legitime ale operatorului, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, intentia operatorului de a transfera date cu caracter personal catre o tara terta, perioada pentru care vor fi stocate datele,existenta drepturilor prevazute de Regulament si conditiile in care acestea pot fi exercitate

(ii) dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la operator la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către aceasta si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si la informatiile prevazute de Regulament si de a obtine o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii, copiile suplimentare putand fi tarifate in functie de costurile efective ale operatorului;

(iii) dreptul la rectificare: dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit, rectificarea si/sau completarea datelor incomplete sau inexacte care il privesc pe Client;

(iv) dreptul de a fi uitat: puteti solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, restrictionarea prelucrarii, totale sau pentru o perioada de timp, a datelor care il privesc pe Client, in situatiile prevazute expres de Regulament (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea), precum si dreptul de a fi informat inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare;

(vi) dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal care il privesc pe Client, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat,precum si dreptul de a transmite aceste date altui operator fara obstacole din partea operatorului, in conditiile prevazute de Regulament,

(vii) dreptul la opoziţie: dreptul Clientului de a se opune în orice moment, din motive legate de situaţia sa particulară, ca datele care il vizează să facă obiectul unei prelucrări, inclusiv crearii de profiluri, cu excepţia cazurilor în care operatorul  demonstreaza ca are motive temeinice si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor Clientului sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta,

(ix) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati dreptul de a depune o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau de a se adresa justitiei pentruv apararea oricaror drepturi garantate de Regulament si despre care Clientul considera ca au fost incalcate.

ANEXĂ

Campania promoțională ”Selfie cu Denizzi” se prelungește până la data de 30 noiembrie 2018.

ORGANIZATOR,

S.C. Denizzi Furniture SRL